Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów

Hobby

Informacje

Kalokagathia, czyli ideał pięknego życia, zdefiniował czasy antyczne. Nie mogło być inaczej, skoro dla Greków piękno złączone było nierozerwalnym węzłem z dobrem: to, co piękne, było zarazem dobre i cnotliwe, i odwrotnie. Nic zatem dziwnego, że w kwestii wychowania paideia i etyka...

Cena: 22,50
Dostępność: dostępny od ręki