Zarządzanie publiczne 01/2007

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W numerze [Contents]:Krzysztof Czarnecki: Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego [Ideas and practices of the New Public Management], s. 5-20;Paweł Swianiewicz: Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych - wybrane przykłady [Europeanization of the activities of...

Cena: 17,64
Dostępność: dostępny do tygodnia