Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

E-książki

Informacje

sztywnik krawiecki

Stan prawny na 1.06.2009 r. Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców sztywnik krawiecki i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy...

Cena: 60,59 62,96 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie