Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS

E-książki

Informacje

Za powstałe zadłużenie z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ponosi odpowiedzialność płatnik składek. Jednak w pewnych okolicznościach, a zwłaszcza w...

Cena: 23,91 30,16 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie