Świat organizacji racjonalnej

Ekonomia i finanse

Informacje

W książce Świat organizacji racjonalnej Krystyna Adamska sięga do klasycznej już teorii Maxa Webera, opartej na zasadach słowa kluczowe zaczerpniętych z etyki protestanckiej i opisującej organizację w kategoriach modeli racjonalnych. Pojęcie #8222;racjonalności jednostki#8221; przeszło swoistą...

Homepage