Ślady Frankensteina

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Frankenstein Mary Shelley od dawna tworzy uniwersalne ramy dla określenia naszych relacji z techniką. W centrum rozważań zawartych w sex shop tej książce, w której przedstawiam historię publicznego wizerunku biologii, umieściłam Frankensteina. Jej opowieść o odkryciu tajemnicy życia stała...

Homepage