Przedsiębiorczość na czasie LO ćw. NE/PWN

Podręczniki

Informacje

torby damskie duże tanie

Ćwiczenia zamieszczone w zeszycie mają charakter sprawdzający, aktywizujący i twórczy. Duża liczba krzyżówek, tabel itekstów źródłowych pozwoli torby damskie duże tanie na uatrakcyjnienie lekcji, a tym samym lepsze opanowanie materiału i jego zrozumienie.Przed każdym działem uczeń znajdzie praktyczne...

Cena: 22,75
Dostępność: dostępny od ręki