Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny 01-01-2010 r. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. Nr 78, poz. 483) z wprowadzeniem i komentarzem. Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. Przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r. Podpisana...

Homepage