Kompetencje społeczne dyrektorów szkół

Pedagogika

Informacje

Prezentowana praca składa się z dwóch uzupełniających się części. W pierwszej zostały przedstawione teoretyczne aspekty kompetencji http://veldo.pl/pl/ społecznych (rozdziały 1#8211;2), w drugiej zaś ich empiryczny wymiar (rozdziały 3#8211;6).Podejmowanie problematyki kompetencji społecznych dyrektorów...

Homepage