Kodeks pracy. Code du Travail

E-książki

Informacje

Stan prawny: kwiecień 2012 r.Pierwsze wydanie francuskiego tłumaczenia polskiego Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na...

Homepage