Interview Rozmowa jako narzędzie w relacjach służbowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Poradnik dla wszystkich, którzy muszą w sprawach zawodowych porozumiewać się w języku angielskim i od których wymaga się, by obok pogłębionych kompetencji wykazywali również niezbędne umiejętności językowe.

Homepage