Hołd (Dwa sonety)

E-książki

Informacje

Miłosz Biedrzycki (MLB, ur. 1967 w Koprze w Słowenii) - poeta, tłumacz, inżynier geofizyk. Jeden z najbardziej znanych autorów tzw. pokolenia brulionu. Autor sześciu tomików wierszy wydanych w Polsce i zbioru wierszy wybranych wydanego w Słowenii. Tłumaczył m.in wiersze wybitnego poety...

Homepage