Historia światła

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

"Fotografia ma swój patos, zresztą oddaje go już częściowo sama etymologia - termin fotografia składa się z greckich słów światło i pismo. Można powiedzieć, że jako fotografowie piszemy światłem."Jego fotografie i słynne akty, które nazywał "snami o świetle i cnieniu",...

Homepage