Geny Pin3 i Pin4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

E-książki

Informacje

[...] rozprawa jest znakomitym opracowaniem monograficznym. [...] oparta jest na najnowszej literaturze [...], a dobrze dobrane ilustracje dokumentujące aktualne metody podejścia doświadczalnego stanowią doskonałe uzupełnienie tekstu. Wyniki badań zamieszczone w pracy zostały opublikowane...

Homepage