Dokumenty od wykonawców - nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zmienia spojrzenie na zamówienia publiczne

E-książki

Informacje

Dokładne omówienia znowelizowanych regulacje oraz nowych przepisów tego rozporządzenia. W publikacji znajdują się odpowiedzi na pytania:- w jaki sposób wykonawcy mogą udowodnić swoje doświadczenie;- czy wykonawcza ma obowiązek przedkładania dowodów realizacji zamówienia, gdy wykonuje...

Homepage