Bierzmować się? Po co?

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Pragnę spróbować z tobą zrozumieć, czym jest bierzmowanie, co znaczy przyjąć je, jak się do niego przygotować i jak uczynić z niego skarb na całe życie.BRUNO FORTEUrodzony w Neapolu w 1949 roku, święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1973, doktorat z teo#173;logii uzyskał w 1974...

Homepage