Angielsko-polski słownik informatyczny

Języki obce

Informacje

"Angielsko - polski słownik informatyczny. Słownik podręczny" zawiera ok. 11 000 podstawowych terminów angielskich występujących w związanej z gotowe firanki informatyką literaturze tego języka oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Wyboru terminów dokonano, biorąc pod uwagę...

Homepage